Skip to content

O nás

V spoločnosti Isoflex Kft. vyrábame od roku 1997 rôzne izolácie rúr a izolačné plášte rúr, až sme sa postupným rozširovaním nášho sortimentu stali jedným z troch najväčších výrobcov rúrových objímok v Európe. Naše výrobky izolačných materiálov pre strojnícky priemysel sa postupne dostali nielen do všetkých častí našej krajiny, ale aj na stále širšie trhy v rámci Európy. Naše výrobky spĺňajú všetky európske a americké normy súvisiace s izolačnými materiálmi a nepretržite udržujeme vysoké zásoby našich výrobkov, v záujme rýchlej obsluhe našich zákazníkov. Sme hrdí na to, že napriek dynamickému rozšíreniu našej výroby si stále zachovávame možnosť výroby a objednávania individuálnych izolačných materiálov, takže môžeme vyhovieť aj extrémnym alebo obzvlášť komplexným predstavám zákazníkov.

Našimi kľúčovými izolačnými materiálmi sú polyuretán, kaučuk, polyetylén a v poslednej dobe aj minerálna vlna a izolačné plášte rúr a vložky do rúrových objímok sú už dlhodobo doplňované radom rôznych izolačných pások.

Our main insulating materials are polyurethane, rubber, polyethylene and, more recently, rock wool, and our shells and pipe support linings have long been complemented by different insulation tapes.

Skutočnosti

2006

     Naša prvá výrobná základňa je založená ako investícia na zelenej lúke, pôvodne špeciálne pre výrobu polyuretánových rúrových objímok.

2008

Naša výrobná kapacita pre rúrové objímky ako základného produktu sa neustále rozširuje. S pomocou našej predajnej siete a partnerských predajcov sú výrobky Isoflex k dispozícii kdekoľvek v Maďarsku, ale ich už dodávame aj do Nemecka, Holandska a Rakúska.

2013

        Otvorili sme našu novú prevádzku s rozlohou 1550 m 2 , naša výrobná kapacita nepretržite rastie.

2014

       Pre vyhovenie požiadavkám našich zákazníkov do ponuky zaraďujeme aj výrobky ako sú izolačné plášte rúr a gumové pásky, takže našim zákazníkom pod značkou Isoflex už ponúkame kompletnú radu produktov.

2016

       Po prvý raz sa úspešne zúčastňujeme ako vystavovateľ na veľtrhu Insulation Expo Europe v Norimbergu.

2017

Rozširujeme našu prevádzku o ďalších o 400 m2. Ďalším rozširovaním nášho sortimentu izolačných produktov vstupujeme na nové zahraničné trhy. Od tohto roku expedujeme aj do Francúzska, USA, Dánska a Rumunska. 

2018

      Po druhýkrát sa úspešne zúčastňujeme ako vystavovateľ na podujatí IEX v Norimbergu. Pre odrážanie potrieb zákazníkov, začíname tiež s našim odvetvím veľkoobchodu s izolačnými materiálmi. Od tohto momentu už nepredávame iba vlastné výrobky, pásky, izolačné plášte rúr a vložky do rúrových objímok. Našim cieľom je, aby naši zákazníci mohli získať všetky svoje potrebné izolácie v rámci systému jedného kontaktu, od nás.

2020

   Je dokončený nový vysoký sklad Isoflex pre až 1 400 paliet. Zariadenie okrem našich vlastných produktov slúži aj potrebám veľkoobchodu.

Naše posolstvo

Isoflex Kft. nie je len výrobcom a distribútorom rôznych mechanických izolácií, rúrových objímok a izolačných plášťov rúr. Naši profesionálni odborníci a majitelia sa aj vo všeobecnosti zaväzujú chrániť životné prostredie a využívať energiu čo najefektívnejšie. Je nám cťou, že naše neustále vylepšované výrobky na výrobu izolačných plášťov rúr a rúrových objímok všade prispievajú k znižovaniu našej ekologickej stopy. Hlásime sa o svoju individuálnu zodpovednosť za ochranu planéty, a preto sú naše izolačné riešenia vyrábané berúc do úvahy ekologické aspekty a snahu o uhlíkovo neutrálnu prevádzku s nulovými emisiami nielen na mieste inštalácie, ale už aj počas výroby.

Vedenie spoločnosti

Isoflex je rodinným podnikom druhej generácie, ale už dávno presiahol rámec toho, keď hlavné úlohy skutočne vykonávali členovia rodiny. Našťastie sa náš tím vyškolených a inovatívnych profesionálov zaväzuje k vysoko kvalitnej a najmodernejšej výrobe izolácií a neustálemu zlepšovaniu rovnako, ako samotní zakladatelia.

business-team-manager-meeting
novekedes

Inovácie

Isoflex od svojho vzniku pracuje na tom, aby svojim zákazníkom ponúkal najaktuálnejšie a kvalitnejšie izolačné materiály – predovšetkým rúrové objímky, vložky do rúrových objímok a izolačné plášte rúr – s lepším pomerom ceny a kvality. Okrem vynikajúcich tepeln-technických, fyzikálnych, chemických a ďalších vlastností venujeme osobitnú pozornosť jednoduchej a rýchlej inštalácii našich výrobkov. Dobre vieme, že hodnotu polyuretánových izolačných plášťov rúr alebo rúrových objímok neovplyvňuje len ich cena a kvalita. Odbornosť a čas potrebný na ich inštaláciu sú tiež vážnymi nákladovými faktormi. Čím je jednoduchšia a rýchlejšia inštalácia izolačného materiálu, či už je to polyuretán, kaučuk, polyetylén alebo iná surovina, tým menej práce je za jeho inštaláciu zaplatené, tým ekonomickejšie ho možno použiť.

Tieto vedomosti nás vedú z času na čas k prehodnoteniu štruktúry našich produktov, aby sme držali krok s vývojom surovín a výrobných technológií používaných v strojníckych a iných izoláciách.

V duchu environmentálneho povedomia sme nainštalovali solárne systémy, vďaka ktorým je 70% energie potrebnej na výrobu už teraz vyrobené z obnoviteľných zdrojov.

Medzi naše ďalšie ciele patrí skutočnosť, že materiál potrebný na výrobu, ktorý sme predtým nakupovali z dovozu, teraz nakupujeme od našich maďarských partnerov.